Photo drawings

https://photo-drawings.jouwweb.nl/

op  20-8-2023

402 BEZOEKERS SINDS 27 JAN. 2014 

644 PAGEVIEWS SINDS 27 JAN. 2014 

WEBSITE "PHOTO-DRAWINGS": DIGITALE HARTENKRANT NR 15
Created "PHOTO-DRAWINGS": JAN 27, 2014
(DIGITALE HARTENKRANT NR 01 created on 23-JANUARI 2012 https://hartenkrant.jouwweb.nl/ )

WEBSITE "PHOTO-DRAWINGS": DIGITALE HARTENKRANT NR 15

 


On 10-JAN.2023

 

396 BEZOEKERS SINDS 27 JAN. 2014 

637 PAGEVIEWS SINDS 27 JAN. 2014 

Photodrawings zijn ontstaan omdat ik foto's niet wilde weggooien, of ze qua beeld voor mij interessant werden om er iets meer mee te willen doen. Het gereedschap dat ik gebruik  is vaak traditioneel in fotobewerkings programma's, maar ook maak ik photodrawings die vanuit een photokopie in het zwart wit worden ingekleurd. In beide gevallen staat het beeld centraal en komt de foto werkelijk tot stand na een bewerking van een programma of door inkleuring met de hand. Ook zijn er later photo-drawings ontstaan die echt helemaal met de hand getekend en ingekleurd worden op eigenlijk ieder formaat dat mogelijk  is

THINKING  LIKE HAGAR  THAT FIND HER OWN  LAW, WILL BE NEVER IN TRUST

Iets over Einstein

Albert Einstein werd op 14 maart 1879 geboren te Ulm. Hij was de zoon van Hermann en Pauline Einstein (meisjesnaam Koch) Hermann Einstein was onder meer beddenverkoper en later met zijn jongere broer Jakob fabrikant van elektrotechnische apparatuur voor elektriciteitscentrales en straatverlichting in München. Hermann en Pauline Einstein-Koch kregen nog een dochter die ze  Maja noemden. Het was een vrijdenkende Joodse familie waar Einstein eveneens viool heeft leren spelen. Dit wist hem eigenlijk zijn hele leven zeer te ontspannen. Met het cadeautje dat hij eens kreeg van een kompas werd Einstein zeer geïnteresseerd en aangetrokken tot de onzichtbare magnetische kracht in de natuur waar ook de mens iets van te weten kon komen.

In 1895 verhuisde zijn ouders van München naar Pavia in Italië, maar Einstein mocht in München blijven om zijn middelbare school af te maken. Na één trimester hield hij de eenzaamheid en een strenge school niet meer uit en wilde hij weer bij zijn ouders gaan wonen. Einstein had dus duidelijk zijn familie nodig. Uiteindelijk kwam Einstein terrecht op de technische universiteit van Zürich. Einstein wilde zijn Duitse staatsburgerschap opzeggen om de dienstplicht te ontlopen, waardoor hij toen even staatloos werd. In 1900 behaalde Einstein zijn lesbevoegdheid als leraar natuurkunde. Zijn cijfers waren een 5 voor theoretische- en experimentele natuurkunde en voor astronomie, 5,5 voor functietheorie en 4,5 voor een opstel over warmtegeleiding (op een schaal van maximaal 6). Hij verkreeg het Zwitsers staatsburgerschap in februari 1901.

Nog iets over Albert Einstein

Hij leefde van 1879-1955 en was van Duits-Zwitsers en zelfs van Amerikaanse afkomst en wordt door de meeste mensen gezien als de allerbelangrijkste natuurkundige uit de hele geschiedenis. Zijn bekendheid is vooral te wijten aan zijn zeer grote nieuwgierigheid en lef die hij openbaarde in experimenten. Zonder verder over hem na te denken staat ALbert Einstein eigenlijk voor het woord INTELIGENTIE voor vele nazaden. Zijn stelling worden dan ook zondermeer tot absolute waarheid genomen door mensen in de wetenschap. Wie er twijfel trekt over de mens EInstein is niet wetenschappelijk denken velen

Einstein en zijn geloof

De kwestie van determinisme in de wetenschap leidde tot vragen over Einsteins opvatting over theologisch determinisme en hij geloofde dus wel in God, maar had er weinig van begrepen. Einstein geloofde in een God die een harmonieuze ordening in de wereld kon bewerkstelligen. Ondanks het feit dat Einstein zichzelf  hiermee zeker geen atheïst wilde noemen, had hij niet alles van de Bijbel door kunnen krijgen. het waren voor hem vaak te onbegrijpelijke verhalen. Hij voert de boventoon in hetgene dat wetenschap wordt genoemd. In een brief aan zekere Max Born uit 1926 maakte Einstein de opmerking dat kwantummechanica zeker indrukwekkend is, maar dat het nog niet de weg van de waarheid is. Hij haalt aan dat theorie hem dichter bij God zal kunnen brengen en dat hij er van overtuigd is dat God echt niet iemand is die met dobbelsteentjes zit te gooien. Hierop gaf Niels aan dat hij zich stoorde aan zijn beredenering met God.

 

 

Om een woord te duiden is het vaak beter om te gaan kijken naar verschillende klanken en betekenissen die dan enigszins overeen kunnen komen. De klank van een woord is ook al heel belangrijke en zelfs de beweging in de modewereld. Bepaalde woorden kunnen namelijk door hun klankgebruik in de mode raken en in trek raken, maar tegelijkertijd daarmee afschuw afroepen. Dat is dus het vreemde met woorden en het gebruik er dus van.

 

Als eerste betekenis in het Van Dale woordenboek vond ik het volgende:

creativiteit = scheppend vermogen

maar graag voeg ik daarbij wat meer betekenissen:

01 creativiteit

De creativiteit zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [krejativi'tɛit] talent om nieuwe dingen te verzinnen, om creatief te zijn Voorbeeld:   `een cursus waar je leert je creativiteit de vrije loop te laten en je fantasie te gebruiken` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/creativiteit


02 creativiteit

Creativiteit definiëren we conform Ben Tiggelaar (Internetstrategie, 2000) als het oplossen van problemen door iets oorspronkelijks te ontwikkelen. Creativiteit is essentieel voor: 1. het kunnen inzetten van de beschikbare kennis, op een manier die waarde vertegenwoordigt binnen klantrelaties; 2. het ontwikkelen van nieuwe kennis binnen de organis
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10192


03 Creativiteit

Met originele oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Door verbeeldingskracht nieuwe werkwijzen bedenken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10005


04 Creativiteit

 Met oorspronkelijke oplossingen komen voor problemen die met de functie verband houden. Nieuwe werkwijzen bedenken ter vervanging van bestaande.
Gevonden op http://members.home.nl/e.lansu/Competentiewoordenboek.doc


05 Creativiteit

 Het Denkproces waardoor uit de menselijke Geest nieuwe Inzichten (via Inductie) tot stand komen. Vaak scheppen deze nieuwe inzichten de mogelijkheid om nieuwe Toepassingen (via Deductie) te maken, die werken, Mooi en/of Nuttig zijn.
Voorbeelden - Kunst scheppen, nieuwe Organisaties tot stand brengen, nieuwe Theorieën formuleren
Synoniemen
Gevonden op http://psy.cc/psy/wiki/pmwiki.php?n=Begrippen.Creativiteit


06 creativiteit

 •de scheppingsdrang, de vernieuwingsdrang. (+audio)
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/creativiteit


07 creativiteit

 vindingrijkheid scheppingskracht
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/creativiteit


08 creativiteit

 De scheppingsdrang, de vernieuwingsdrang.
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/creativiteit


09 CREATIVITEIT

1) Artisticiteit 2) Expressie 3) Scheppingskracht 4) Scheppingsvermogen
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/CREATIVITEIT/1


10 creativiteit

 (auteursrecht) vaak gezocht, maar zonder juridische betekenis. Het menselijk vermogen om iets te kunnen scheppen. Volgens sommigen strekt het auteursrecht tot bescherming van ~ en innovativiteit. Gerelateerde- en regelgeving: art. 7 Auteurswet 1912 ( Aw ) [context]
Gevonden op http://jw.juridischwoordenboek.com/contentDefinition.asp?termRechtsgebiedId


11 Creativiteit

 Creativiteit veronderstelt een flexibele houding die de mens in staat stelt om van oude manieren van denken los te komen, gewoontes te veranderen of ook om de dingen van alledag in een nieuw licht te kunnen zien. In het algemeen zijn een grote portie zelfvertrouwen en fantasie nodig om de eigen ideeën ook dan te ...
Gevonden op http://www.menselijk-lichaam.com/psychologie/creativiteit


12 Creativiteit

 Creativiteit wordt in de verschillende wetenschappen nogal verschillend geïnterpreteerd, maar wijst in het algemeen naar een vermogen om iets nieuws te scheppen. Een individu of een groep toont creativiteit wanneer een nieuw concept of object wordt gemaakt, of wanneer een originele oplossing voor een probleem wordt gevonden. == Soorten == == Proc
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Creativiteit

TEKENEN

Tekenen is eigenlijk ook schrijven. Of schrijven van een letter is eigenlijk gewoon een tekening. En veel tekeniningetjes die dan bij elkaar horen vormen dan een betekenis van het woord.

Woorden worden een regel

Regels worden een verhaal

En verhalen worden een boek

In Van Dale vinden we: 

te·ken(het; o; meervoud: tekens)1(meervoud: ook tekenen) blijk, symptoom, verschijnsel: (g)een teken van leven geven2voorteken3zinnebeeld, symbool4middel om iem. of iets aan te duiden: de tekens ± en −; gedenkteken, leesteken5zichtbaar of hoorbaar middel om iets te kennen te geven; sein, signaal: op het afgesproken teken6sterrenbeeld: onze tijd staat in het teken van de techniekwordt erdoor beheerst
te·ke·nen(tekende, heeft getekend)1zijn naam onder een stuk plaatsen; ondertekenen: een contract tekenen; ik teken er (direct) voorzou me er graag toe verplichten (zo graag zou ik dat willen)2met potlood, krijt enz. afbeelden; door lijnen voorstellen: een portret tekenen3karakteristiek zijn voor: dat tekent hem.

 

wat meer betekenissen:

01 tekenen

 tekenen werkw.Uitspraak:   [ˈtekənə(n)] Verbuigingen:   tekende (verl.tijd enkelv.) Verbuigingen:   heeft getekend (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen 1) met potlood, pen of krijt in lijnen een afbeelding maken Voorbeelden:   `een boom t...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/tekenen


02 tekenen

 Het voortbrengen van zichtbare vormen voornamelijk door delineatie, meestal door het direct aanbrengen van materiaal of het direct werken met een instrument op het oppervlak van de ondergrond.
Categorie: Procédés en Technieken > tekenen en tekentechnieken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491


03 tekenen

 [regelmatig werkwoord]• een afbeelding van iets of iemand maken
vb:hij tekende een landschap

duidelijk laten uitkomen hoe het is
vb:het tekent hem dat hij een uur te laat was

er je handtekening onder zetten
vb:je moet dit formulier nog tekenen
• ik
Gevonden op http://www.muiswerk.nl/WRDNBOEK/LTR_T/W2482.HTM


04 tekenen

 ondertekenen, merken kenmerken, kenschetsen afbeelden, schetsen ontwerpen quoteren tekenkunst
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/tekenen


05 tekenen

 [neologisme of ex-neologisme] Citaat: "Het vrouwenkoor Scala legt zijn lot in handen van de Duitse afdeling van EMI." Commentaar: Nieuwe betekenis van bestaand woord: "een contract ondertekenen met", of artistieke vrijheid van krantentitel?
Gevonden op http://www.nlterm.org/neoterm/neologisme_nr413.htm


06 tekenen

 •een tekening maken.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/tekenen


07 TEKENEN

 1) Aanstrepen 2) Aannemen 3) Afbeelden met potlood 4) Afbeelden 5) Aangeven 6) Aanduiden 7) Beschrijven 8) Brandmerken 9) Beeldende kunsten 10) Basis-schoolvak 11) Creatieve bezigheid 12) Een handtekening zetten 13) Expressievak 14) Het maken van kunst officieel maken (crypt.) 15) In lijnen uitbeelden 16) Illustreren 17) In lijnen uitbeelden ( cryp
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/TEKENEN/1

FOTOGRAFIE

Fotografie = de kunst om met licht afbeeldingen vast te leggen op dunne, voor licht gevoelige lagen

meer betekenissen:

01 fotografie

de fotografie zelfst.naamw. (v.) Uitspraak:   [fotoxra'fi] vak van het foto's maken en alles wat daarbij komt Voorbeeld:   `een cursus fotografie volgen` ...
Gevonden op http://www.woorden.org/woord/fotografie


02 fotografie De kunst en technologie van het vervaardigen van afbeeldingen door de projectie van een beeld op een lichtgevoelige laag.

Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/fotografie


03 fotografie

Gebruikt voor: foto- en videotechniek fototechniek videotechniek Meer specifiek: infraroodfotografie Minder specifiek: techniek Zie ook: politiefotografie
Gevonden op https://thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/7994


04 fotografie

De kunst om door chemische inwerking van licht op een gevoelige plaat resp. film afbeeldingen van voorwerpen te maken.
Categorie: Procédés en Technieken > fotografie en fotografische procédés en technieken.
Gevonden op http://www.encyclo.nl/lokaal/10491


05 fotografie

foto
Gevonden op http://www.woorden-boek.nl/woord/fotografie


06 fotografie

•de kunst om door chemische inwerking van licht op een gevoelige plaat afbeeldingen te maken.
Gevonden op http://nl.wiktionary.org/wiki/fotografie


07 FOTOGRAFIE

1) Daguerrotypie 2) Het maken van foto`s 3) Het maken van foto's 4) Tak van de kunst
Gevonden op http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/FOTOGRAFIE/1


08 Fotografie

Fotografie is het met behulp van licht en andere vormen van straling vastleggen van afbeeldingen van voorwerpen en verschijnselen op radiatiegevoelig materiaal. Het woord is afgeleid van het Grieks en betekent letterlijk schrijven met licht (φωτὸς, (phootos), van: φῶς (foos): licht, en γράφω (grafoo): schrijven). Iemand die beroepsm
Gevonden op http://nl.wikipedia.org/wiki/Fotografie

Maak jouw eigen website met JouwWeb